Người Việt Nam từng dành hơn 85% thu nhập cho chi tiêu, tỷ lệ này thay đổi như thế nào trong những năm gần đây?

Rate this post

Tính chung cả nước, chi bình quân năm 2010 đạt 1.211 triệu đồng / người / tháng, tăng 52,8% so với năm 2008. Trong đó, chi sinh hoạt chiếm 94,05% tổng chi, còn lại là chi. được chi cho các hoạt động khác.

Đến năm 2020, tổng chi tiêu bình quân của người dân Việt Nam là 2,89 triệu đồng / người / tháng, tăng 13% so với năm 2018. Năm 2020 là năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. chi bình quân tăng chậm hơn giai đoạn trước (chi bình quân năm 2018 tăng 18% so với năm 2016).

Cùng với đó, chi tiêu cho sinh hoạt chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi tiêu bình quân. Năm 2020, chi cho đời sống bình quân là 2,7 triệu đồng / người / tháng, chiếm 93% tổng chi. Trong đó, chi ăn uống bình quân khoảng 1,35 triệu đồng / người / tháng và không ăn uống khoảng 1,37 triệu đồng / người / tháng.

Người Việt Nam từng dành hơn 85% thu nhập cho chi tiêu, tỷ lệ này thay đổi như thế nào trong những năm gần đây?  - Ảnh 1.

Thu nhập bình quân và chi tiêu bình quân của Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Nguồn: GSO.

Trong giai đoạn 2010-2020, tổng chi tiêu bình quân của người dân Việt Nam tăng từ 1,211 triệu đồng / người / tháng lên 2,890 triệu đồng / người / tháng. Như vậy, tổng chi tiêu đã tăng hơn 2,4 lần sau 10 năm.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân của người Việt Nam cũng tăng lên đáng kể. Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân đạt khoảng 1,387 triệu đồng / người / tháng thì đến năm 2020 đã tăng lên 4,25 triệu đồng / người / tháng. Sau 10 năm, thu nhập bình quân đã tăng hơn gấp ba lần.

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu nhập từ tiền lương, tiền công chiếm 55,4%, thu nhập tự doanh trong nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 11,2%, thu từ hoạt động tự do phi nông, lâm, ngư nghiệp chiếm chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,5%.

Cơ cấu thu nhập qua các năm thay đổi theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu nhập từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại với tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tự doanh trong nông, lâm, ngư nghiệp. đang giảm, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu việc làm.

Trong giai đoạn 2010-2018, thu nhập bình quân luôn có mức tăng lớn hơn chi tiêu bình quân. Tuy nhiên, đến năm 2020, thu nhập bình quân sẽ có tốc độ tăng thấp hơn chi tiêu bình quân.

Cụ thể, năm 2020, thu nhập tăng 9,7% và chi tiêu tăng 13,6% so với năm 2018, mức tăng này thấp hơn giai đoạn trước (thu nhập bình quân năm 2018 tăng 25% so với năm 2016 và chi tiêu bình quân năm 2018 tăng 17,9% so với đến năm 2016).

Về tỷ trọng chi trong thu nhập, giai đoạn 2010-2020, tỷ trọng chi trong thu nhập có xu hướng giảm dần.

Người Việt Nam từng dành hơn 85% thu nhập cho chi tiêu, tỷ lệ này thay đổi như thế nào trong những năm gần đây?  - Ảnh 2.

Tỷ lệ chi tiêu trên thu nhập của Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Nguồn: GSO.

Năm 2010, người Việt Nam dành khoảng 87,31% tổng thu nhập cho chi tiêu. Đến năm 2020, tổng chi so với thu nhập đạt khoảng 68%. Theo đó, tỷ trọng chi tiêu trong thu nhập đã giảm 1,28 lần sau 10 năm.

https://cafef.vn/nguoi-viet-tung-danh-hon-85-thu-nhap-cho-chi-tieu-ty-le-nay-thay-doi-ra-sao-trong-nhung-nam- gan-day-202208101154451.chn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *