Từ người mơ mộng đến nghệ sĩ thị giác

Rate this post

Vào thời điểm tháng 9 bắt đầu, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương, sao Hải Vương và sao Diêm Vương đều đang ở giữa chu kỳ quay hàng năm của chúng, và sức nóng từ không gian đã tăng lên kể từ khi có sao Thủy. ngược lại vào ngày 9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *